Reactie moderamen PKN: seksisme in de kerk is schokkend en verdrietig

In reactie op een onderzoek in het Nederlands Dagblad over seksisme in de kerk schreef de Oecumenische Vrouwensynode eerder een brief aan het moderamen van de Protestantse Kerk Nederland. Het moderamen reageerde hierop en noemt de uitkomsten van het onderzoek “schokkend en verdrietig.” Het moderamen schrijft: “Onderscheid maken op grond van geslacht, geaardheid of huidskleur en daarmee mensen wegzetten is neerbuigend en in strijd met alles waar het Evangelie voor staat. Binnen de Protestantse Kerk en daarbuiten horen we met elkaar om te gaan op basis van gelijkwaardigheid.”
Hier kun je het volledige bericht lezen.

De erkenning van de pijn en het verdriet is broodnodig en fijn. Daarnaast blijft het belangrijk om het niet bij erkenning alleen te laten. Er is actie nodig, daarom dringt de Oecumenische Vrouwensynode verder aan op een gesprek met het moderamen om hier concrete stappen in te kunnen gaan zetten.

Je kunt de brief met de lijst van ondertekende namen hier nogmaals lezen.

Archieven

%d bloggers liken dit: