Jonge kerk Roermond

Website de Bezieling publiceert zeven portretten van ‘vrije-opstelling-kerken’, die Theo van de Kerkhof in 2013 in opdracht van Mariënburg in beeld heeft gebracht. Deze kerken zijn lokale geloofsgemeenschappen die zich losmaakten van het gezag van de bisschoppen en hun eigen weg gaan.