Een droevig bericht: tijdens de algemene ledenvergadering van 5 november 2016 heeft het bestuur van het IWFT Expertisenetwerk gender en religie, met instemming van een ruime meerderheid van de aanwezige leden, besloten het IWFT op te heffen.

Stoppen
Sinds enkele jaren is met wisselende bestuurssamenstellingen en nieuwe initiatieven geprobeerd – de volgens het bestuur en haar leden – onbetwistbaar belangrijke maatschappelijke thema’s omtrent gender en religie en feministische theologie op de kaart te zetten. Naar mening van het huidige bestuur is het onvoldoende gelukt de doelstellingen van het IWFT te verwezenlijken. Gezien de ervaringen van de afgelopen jaren is het de inschatting dat dat ook in de toekomst niet zal lukken. Het bestuur voelt zich gesteund door de meerderheid van de aanwezige leden tijdens de algemene ledenvergadering in haar conclusie na veertig jaar te stoppen.

Afwikkeling en erfgoed
In de komende maanden zal het bestuur haar verantwoordelijkheid nemen door zorg te dragen voor de financiële afwikkeling van de vereniging en eveneens voor het erfgoed van het IWFT Expertisenetwerk gender en religie. Tijdens de algemene ledenvergadering zijn er voorstellen van leden ter tafel gekomen met betrekking tot het erfgoed van het IWFT voor de toekomst. Deze voorstellen worden nader verkend en meegenomen in de afwikkeling. Het bestuur zal de voortgang ten tijde van dit afrondende proces naar haar leden communiceren.

Meer informatie
Via info@iwft.nl, t.a.v. Kim de Wildt, bestuursvoorzitter.

© Tekst: www.iwft.nl