logovrouwensynode

Het werk van de Vrouwensynode drijft financieel op giften, veelal in de vorm van periodieke donaties. Vanaf dit jaar is een periodieke donatie volledig aftrekbaar van uw belasting – zonder tussenkomst van een notaris – als u zelf schriftelijk vastlegt dat de donatie voor 5 jaar of langer geldt. Zie de menukeuze Giften en ANBI verantwoording.