Periodieke gift nu volledig aftrekbaar

logovrouwensynode

Het werk van de Vrouwensynode drijft financieel op giften, veelal in de vorm van periodieke donaties. Vanaf dit jaar is een periodieke donatie volledig aftrekbaar van uw belasting – zonder tussenkomst van een notaris – als u zelf schriftelijk vastlegt dat de donatie voor 5 jaar of langer geldt. Zie de menukeuze Giften en ANBI verantwoording.

Archieven