Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam en omstreken

Als OVS Amsterdam en Omstreken begonnen in 2007 in de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost. Geconfronteerd met de grote stadsthema’s…

als de vele christelijke- en andere geloofsrichtingen, de vele mensen zonder geldige verblijfspapieren, zonder middelen van bestaan, ontkomen wij er niet aan deze thema’s te betrekken bij onze visie-ontwikkeling over spiritualiteit,  politiek en economie op weg naar een harmonieuze en een duurzame samenleving waar er dankzij de technologische ontwikkelingen mogelijkheden zijn om iedereen te laten profiteren van waar men behoefte aan heeft.

Voor dit seizoen is gekozen voor de bestudering van de studie van mevrouw prof. dr. Louise Fresco (2012):
Hamburgers in het paradijs, voedsel in tijden van schaarste en overvloed
Bijeenkomsten: zaterdag 14 juni, zaterdag 13 september en zaterdag 13 december 2014
Plaats: Oecumenische Kerkcentrum De Nieuwe Stad, Luthuliplein 11, 1103 TR
Toegang gratis; inloop: 13.30 uur; aanvang: 14.00 uur; einde: 16.30 uur.

merea.lebailly@zonnet.nl / nelson1@kpnplanet.nl / afodinot@kpnplanet.nl
www.pgzo.nl/oecumenische-vrouwensynode-amsterdam