Met droefheid hebben we kennis genomen van het overlijden van dr h.c. Ruth Epting, de grondlegster van het oecumenisch Forum van Europese Christenvrouwen (Efecwomen). Zij heeft begin jaren 80 met veel verve en een inspirerende persoonlijkheid dit Forum opgericht en het sindsdien bijgestaan om vrouwen van allerlei denominaties in Europa bij elkaar te brengen. 

 

Ruth Epting werd in 1919 geboren in Basel, waar ze opgroeide in een missionaire setting. Daar ontwikkelde zich bij haar een diep geloof, in combinatie met een brede oecumenische visie. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd zij sterk beïnvloed door de Bekennende Kirche. Dit leidde tot het besluit om theologie te gaan studeren en pastor te worden: door verbinding te zoeken met vrouwen met eenzelfde wens, werd zij de eerste vrouwelijke predikante van Zwitserland.  Ruth Epting word met veel liefde en groot respect herdacht.

Hier kun je meer lezen over Ruth Epting, en klik hier voor een kort In Memoriam.