Opleiding ‘Beschadigd Lichaam’

Vanuit Meldpunt SMPR (seksueel misbruik in pastorale relaties) wordt in maart en april 2020 opnieuw een cursus aangeboden ‘Beschadigd Lichaam’. Deze cursus dient als basisopleiding voor de functie van vertrouwenspersoon voor slachtoffers of gemeentebegeleider

 in een van de bij SMPR aangesloten kerken. Ook andere belangstellenden zijn welkom. In vier lesdagen (5 en 19 maart, 2 en 16 april) komen alle vragen aan de orde die opspelen als zich in de gemeente seksuele grensoverschrijding heeft voorgedaan. Wat kun/moet

 je dan doen? Of juist niet doen?

Met het oog op de aanmeldingen tot nu toe roepen we vooral vrouwen op te reageren.

Archieven