OecuMenens herboren / Afscheid Landelijk Oecumenisch Platform

Op zaterdag 25 oktober vond de laatste bijeenkomst plaats van het Landelijk Oecumenisch Platform. Tijdens de vergadering werd besloten dat de coördinatie van oecumenische activiteiten doorgaat in de Stichting OecuMenens. Onder meer zal deze stichting functioneren als centraal punt voor de oecumene aan de basis en de organisatie van Landelijke Oecumenische Ontmoetingsdagen ondersteunen. Abonneren op de digitale Nieuwsbrief van OecuMenens kan door een email te sturen aan Jeannette van Andel. Op de website van het LOP wordt verslag gedaan van de laatste bijeenkomst:

De LOP-kaars is uit maar de vlam van de oecumene blijft branden!
Van verleden moegestreden, van toekomsthoop vervuld
Ludieke grafrede bij de opheffing van het LOP
Column Afscheid
LOP-je ter ziele, St. OecuMenens herboren

Archieven