Religie in Nederland verandert, ook de christelijke traditie. Dat roept de vraag op wat christelijke identiteit is, in 2020 en daarna. Kun je in Nederland nog wel christen zijn? Is het land niet veel te liberaal en teveel in reli-stress? En bovendien: Is alle identiteit niet juist afgeschaft in Christus, in wie volgens Paulus ‘geen Joden of Grieken, slaven of vrijen, mannen of vrouwen’ meer zijn? (Galaten 3: 28) Dus waarom zou je het eigenlijk nog over identiteit willen hebben? Nederland is toch een inclusief land en iedere kerk toch open en gastvrij? Tegelijkertijd laten identiteitspolitiek in de maatschappij en heftige discussies in kerken over cultuur, sekse en vrijheid zien dat ook in het inclusieve Nederland met zijn open en gastvrije kerken identiteiten wel degelijk een rol spelen. En religie verdwijnt niet, ook de kerken niet, maar veranderen wel – en hard.

De jaarlijkse oecumenelezing belicht de vraag naar (christelijke) identiteit vanuit drie invalshoeken. Sprekers zijn Mirella Klomp, Peter-Ben Smit en Enis Odaci.

Klik hier voor meer informatie.