Nomineren voor Religieuzenprijs vóór 1 april

Dit najaar zal de Konferentie van Nederlandse Religieuzen (KNR) een prijs uitreiken voor een bijzonder initiatief. Voor een prijs komen activiteiten in aanmerking, die nauw aansluiten bij de religieuze traditie van inzet op het terrein van de ZORG in de breedst mogelijke zin van het woord.

Dit terrein heeft een hoge actualiteitswaarde. Veel zorgbehoevenden én zorgverleners zijn in de knel geraakt door markt-gestuurd beleid. De menselijke maat dreigt verloren te gaan en de zorg aan de medemens is zijn ‘ziel’ aan het verliezen.

De KNR nodigt je van harte uit om inspirerende initiatieven vóór 1 april 2015 in te sturen. Klik hier voor de criteria.

Archieven