Nieuwsbrief Augustus 2014 met onder andere

Verslag studiedag Armoede? – Hoezo? Twee vraagtekens in de titel. Nederland is een rijk land; waarom dan aandacht voor armoede? Maar uit de inleidingen op deze dag blijkt armoede de laatste jaren van gedaante veranderd te zijn. En onder de ‘nieuwe armen’ zijn vrouwen oververtegenwoordigd…
Interview met de nieuwe voorzitter Karine Pluymaekers