Met ingang van 1 november 2014 is Heleen de Boer de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. De Boer is sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBTorganisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van  het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis. De Boer over het basisdoel van het LKP: “Een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

Lees verder op de website van het LKP.