Het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik heeft in 2015-2016 zes interviews afgenomen in het onderzoek naar misbruik en mishandeling van meisjes in instituten van de katholieke kerk in Nederland sinds 1940.

Dit project werd geïnitieerd door het Vrouwen Platform Kerkelijk Kindermisbruik en uitgevoerd met een subsidie van het Ministerie voor Veiligheid en Justitie. De indrukwekkende interviews Misbruik Meisjes in de Rooms Katholieke Kerk zijn opgenomen in de Collectie IAV – Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en zijn hier in een korte versie te bekijken.