Netwerk Mirre is er trots op sinds september 2014 officieel een stichting te zijn. In de oprichtingsakte worden de doelstellingen van het netwerk omschreven als * het bieden van een oecumenisch en spiritueel aanspreek- en ontmoetingspunt aan lesbische en biseksuele vrouwen; * het leveren van een bijdrage aan de bevordering van de emancipatie van bovengenoemde doelgroep binnen de kerken; * en verder al hetgeen hiermee in de ruimste verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. Zie ook de website van Mirre.