Naastenliefde en de 21e eeuw – Haydy Nelson

via SIZZLE<

Workshop

Vrouwen hebben altijd zorg verleend vanuit de traditionele naastenliefde, de zorg voor gezin, ouders, schoonouders en hulpbehoevende familie. Zij vormden de beschermjassen. De vergrijzing in onze tijd zorgt mede voor veranderingen, voor meer zorgtaken. Zorgtaken voor de eigen persoon en de naaste komen in onze tijd onder druk te staan. Een mogelijke oplossing was de Wet Maatschappelijke Ondersteuning uit 2007. Veel vrijwilligers van kerken gingen aan de slag.

Zijn we nog in staat handen en voeten te geven aan onze traditionele levensbeschouwing van er zijn voor de naaste? Wat zijn de persoonlijke ervaringen. Welke keuzes kunnen we maken op het persoonlijke, spirituele, economische en politieke vlak?

Haydy Nelson

Haydy Nelson is oecumenisch theoloog. Ze is lid van de Oecumenische Vrouwensynode Amsterdam e.o en van de Protestantse Gemeente Amsterdam Zuidoost.