Mind the gap! Zorg heeft geen gender – Anne-Claire Mulder

Mind the gap! Zorg heeft geen gender – Anne-Claire Mulder

Workshop

Het Engelse woord ‘Care’ staat enerzijds voor het bewustzijn dat het menselijk bestaan bepaald wordt door afhankelijkheid, behoeftig-zijn en relationaliteit en anderzijds voor de concrete zorg-activiteiten. Care is handelen dat zorgt voor het bestaan, bewaren en vernieuwen van de wereld én dat verantwoordelijkheid neemt voor het eigen in-de-wereld-zijn. Zie ABC des guten Lebens.

Je zou het niet zeggen als je teksten over Care leest, maar Care heeft geen gender, want alle mensen zijn afhankelijk, behoeftig en door relaties met anderen verbonden. Allen zijn verantwoordelijk voor de wereld en voor het eigen in-de-wereld zijn. Toch denken de meeste mensen bij het woord Care aan vrouwen en vrouwenwerk. Vrouwen zijn goed in zorgen voor anderen en kiezen graag voor zorg voor kinderen of ouderen.

In deze workshop verkennen we het idee dat Care niet aan gender gebonden is. Vervolgens gaan we met elkaar werken aan slimme, snedige antwoorden en reacties op uitspraken waarin Care wordt gepresenteerd als iets typisch vrouwelijks.

Bijvoorbeeld de reactie: “ja, je vrouw/vriendin/ zus kiest voor het zorgen voor haar kind, maar kiest ze dan ook voor het wassen van jouw sokken?” Die bedacht ik dus zelf te laat. Mijn repertoire aan snedige reacties kan nog wel uitgebreid worden… Van harte uitgenodigd om mee te denken.

Anne-Claire Mulder

Anne-Claire Mulder is universitair docent Vrouwen- en Genderstudies Theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Zij heeft onderzoek gedaan naar de kracht en zwakten van het netwerkmodel van de Oecumenische Vrouwenbeweging voor het veranderen van kerken. Anne-Claire Mulder is secretaris van het Catharina Halkes Fonds.

 

 

 

Archieven

%d bloggers liken dit: