Meditatie over Maria

Eerder dit jaar verscheen van de Raad van Kerken een publicatie over Maria. Naar aanleiding daarvan stuurde Jeannette van Andel, één van de dragende krachten van het Landelijk Oecumenisch Platform (LOP – 1988-2014), de tekst van een meditatie over Maria die zij op 2 april 2003 heeft uitgesproken bij een vesper in de veertigdagentijd. 

Haar meditatie begint als volgt: “Lieve Maria, naar het voorbeeld van Catharina Halkes wil ik je een brief schrijven. Neem me niet kwalijk als ik af en toe een citaat uit haar brief gebruik, want dat zijn woorden die mij aanspreken. Schrijven aan je vind ik minder moeilijk dan tegen je praten. In mijn protestantse opvoeding heb ik niet geleerd tegen je te praten. Ik kende je wel uit de Bijbelverhalen, maar niet als beeld in de kerk, en al helemaal niet als iemand om bij te bidden en te praten.”

Hier kun je de hele meditatie teruglezen.

Archieven

%d bloggers liken dit: