De Synodedag werd mede mogelijk gemaakt door het Catharina Halkesfonds