Martina Heinrichs lid Wereldraad van religies voor vrede

Martina Heinrichs, programma-coördinatrice in Huissen, co-presidente van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa en redactielid van de Nieuwsbrief van de Vrouwensynode, is in november gekozen voor dit ambt. De wereldraad van religies voor vrede bestond tot nu toe hoofdzakelijk uit mannelijke hoogwaardigheidsbekleders.

 

“Religions for Peace” www.religionsforpeace.org is een wereldwijd netwerk waarin zich zo’n 50 jaar geleden alle wereldreligies in een gezamenlijk initiatief voor vrede en interreligieuze dialoog hebben verenigd. Belangrijke doeleinden zijn: de bestrijding van het misbruik maken van religies alsmede de bevordering van respect voor elkaar en voor de verschillen tussen de religies. Het netwerk bestaat uit een wereldraad van religieuze leiders, zes regionale inter-religieuze raden en meer dan zeventig nationale raden, daarnaast een wereldwijd vrouwen- en jeugdnetwerk.
Martina Heinrichs werd vanuit het Europese interreligieuze vrouwennetwerk van Religions for Peace – waarvan zij als co-presidente van het Oecumenisch Forum van Christenvrouwen in Europa www.efecw.net deel uit maakt – genomineerd om te kandideren voor een zetel in de wereldraad met de opdracht om de stem van gelovige vrouwen uit Europa meer te laten klinken in de wereldraad die tot nu toe voornamelijk door mannelijke hoogwaardigheidsbekleders was samengesteld. Op de 9e wereldassemblee die in november 2013 in Wenen werd gehouden is zij gekozen voor dit ambt. In de nieuwe wereldraad is het aandeel van vrouwen gestegen tot 25 %.
Martina Heinrichs is ook werkzaam als theologe en programmacoördinatrice bij de Stichting Dominicanenklooster Huissen in Nederland waar op 22 en 23 februari 2014 een dialoogweekend “Vrouwen lezen in Koran en Bijbel” plaatsvindt. Voor meer informatie: http://www.kloosterhuissen.nl/programmas/studie/programma.php?programmaID=853

Archieven

%d bloggers liken dit: