Per 1 september is Mariecke van den Berg benoemd tot bijzonder hoogleraar Feminisme en christendom op de Catharina Halkes Leerstoel aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Alweer geruime tijd geleden – na het vertrek van Maaike de Haardt als hoogleraar Religie en Gender/ Feministische theologie – hebben de Faculteit Filosofie, Theologie en Religieweten– schappen van de Radboud Universiteit en het Catharina Halkes Fonds de handen ineengeslagen en besloten aan deze faculteit een bijzondere leerstoel te vestigen. De komende jaren zal Van den Berg zich in haar onderzoek richten op het verder ontwikkelen van feministische publieke theologie in de context van Europa. Hoe kan feministische theologie een actieve bijdrage leveren aan publieke debatten over religie, gender, racisme en migratie? In haar onderzoek wil Van den Berg bronnen uit de christelijke traditie in gesprek brengen met hedendaagse populaire cultuur. Zo ontstaat er een actuele feministisch theologische stem die geloofs–gemeenschappen en de samenleving aanspreekt op praktijken van uitsluiting en die alternatieve zienswijzen en praktijken aanreikt.

Lees verder in de jaarbrief van het Catharina Halkesfonds, en op de website van de Radboud Universiteit Nijmegen.