Lisette Thooft / de Bezieling: Wat is er veel kerk!

Lisette Thooft schrijft in een column op De Bezieling: “Deze hele maand december ben ik niet naar de kerk gegaan, althans niet naar een gewone kerkdienst of mis. Maar ik heb vier bijeenkomsten bijgewoond die ik heb ervaren als godsdienstig, van licht-spiritueel tot diep-religieus. Mijn conclusie: wat is er toch veel kerk buiten de muren. Soms vindt die kerk zelfs plaats in een kerkgebouw, zij het zonder dominee of pastoor, maar met bezielde leken die hun plaats innemen. We maken gewoon zelf kerk tegenwoordig en dat doen we enthousiast en met veel succes.”

Lees hier de hele column.

 

Archieven