Links

Vrouwenorganisaties

REGENN – Religion and Gender Network in the Netherlands. Voormalig OPP-Netwerk. REGENN connects scholars in religious studies and theology who are based in the Netherlands and whose research focuses on issues relating to religion and gender, race/ethnicity, sexuality, age, class, etc. It is a platform for exchange of ideas, as well as a welcoming community that offers mutual support for junior and senior scholars who work from a feminist, queer, postcolonial, critical race and/or intersectional perspective.

Unie Nederlandse Katholieke Vrouwenbeweging. Samenwerkingsverband van Zij-Actief Nederland,Zij-Actief Limburg,KNR,KVD,KVG Amersfoort,KVG Limburg,KVG Houten,KVG Vianen, Graalbeweging Nederland en Vrouw Kerk Samenleving.

Al Nisa. Moslimvrouwenorganisatie

Catharina Halkes Fonds. De Stichting Catharina Halkes Fonds stelt zich ten doel onderwijs en onderzoek op het gebied van theologie in feministisch perspectief (mede) in stand te houden en te bevorderen

Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld. Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld; de VPSG wil ruimte geven aan de verhalen over seksueel en huiselijk geweld en incest. We bieden een luisterend oor zodat getroffenen (en mensen in hun omgeving) niet langer alleen staan

Fem Art Museum. Museum in oprichting voor kunst van vrouwen.

Passage. christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging.

Nederlandse Lutherse Vrouwenbond.

de Graalbeweging. Een internationale eigentijdse vrouwenbeweging geworteld in een lange christelijke traditie, in Nederland uitgegroeid tot een gemeenschap waarbinnen een zoektocht plaatsvindt tussen vrouwenspiritualiteit, christendom en zenboeddhisme.

Begijnen in Duitsland. Moderne begijnen: oecumenische woon-werkgemeenschappen van vrouwen in Duitsland.

Bond van Oud-Katholieke vrouwen. Voor verbondenheid en bewustwording van Nederlandse Oud-Katholieke vrouwen.

Vrouwenbron. Een plaats waar elke vrouw wordt uitgenodigd om af te dalen in Vrouwenmysteries om er zich terug mee te verbinden zodat de vroede (wijze) vrouwe in haar opnieuw kan geboren worden.

Womenpriests. Een netwerk van geëngageerde rooms-katholieke theologen die er vast van overtuigd zijn dat in de katholieke kerk ook de vrouw het volledige priesterschap kan ontvangen.

Netwerk Mirre. Mirre is een netwerk dat ruimte biedt aan lesbische en biseksuele vrouwen die, ieder op eigen wijze, met geloven bezig zijn. Vrouwen die aangesloten zijn geven zelf mede vorm en inhoud aan wat er binnen het Netwerk gebeurt.

Netwerken

Konferentie Nederlandse Religieuzen. De KNR verbindt heel het veelkleurig spectrum van instituten, waarin het religieuze leven in katholiek Nederland gestalte heeft gekregen.

De werkgroep transgender, religie. levensbeschouwing en ethiek. Is een netwerk voor religieuze transgenders en geeft informatie over transgender en religie.

Oecumenische organisaties

Landelijk Oecumenisch Platform. Organisatie van oecumenische gemeenten.

Raad van Kerken in Nederland. De Raad van Kerken in Nederland is een gemeenschap van 17 christelijke kerken in Nederland. Vanuit een christelijke inspiratie bevordert de Raad van Kerken de oecumenische dialoog en de gezamenlijke dienst van de kerken aan de samenleving.

Basisbeweging Nederland. Basisbeweging van kritische mensen, al of niet verenigd in plaatselijke of regionale groepen of gemeenten in Nederland.

Cursussen

Priorij Emmaus. Inleiding in de theologie met aandacht voor vrouwenstudies en spiritualiteit.

Dominicaans Centrum. Centrum voor bezinning, bezieling en beweging.

De Graalbeweging. Cursussen rond vrouwenspriritualiteit, christendom en zenboedisme.

Tijdschriften

Opzij. Opzij kent een unieke positionering in de lezersmarkt als het enige echte opinieblad voor vrouwen, met als speerpunt de positie van de vrouw in de maatschappij.

VolZin. VolZin is een blad voor mensen die belang stellen in de actualiteit van religie. Persoonlijk én maatschappelijk, eigentijds en verbonden met de wijsheid van eeuwen. VolZin schrijft over zingeving en spiritualiteit, over gerechtigheid en solidariteit.

Religion & Gender. Internationaal wetenschappelijke tijdschrift. In het Engels, alleen op internet en vrij toegankelijk.

Uitgeverijen/ Boekwinkels

Xantippe. Algemene literaire boekhandel, specialisme vrouwenboeken, in Amsterdam

Savannah Bay. Vrouwenboekhandel Utrecht

Overig

Van Montfoort Communicatie & Journalistiek is gespecialiseerd in ecotheologie en feminisme. Trees van Montfoort levert artikelen, lezingen en advies, en gaat voor in kerkdiensten.

Zinweb. Zinweb is adviespartner, projectmaker en platform voor eigentijdse zingeving én communicatie.

Beeldzin. Actief op het snijvlak van beeldvorming en zingeving.

7evendehemel.nl, Dramatische en dansante werkvormen voor mensen in en rond kerken en levensbeschouwelijke organisaties.

De Linker Wang. Platform voor geloof en politiek met een gelijknamig tijdschrift.

Stichting Religieuzen Tegen Vrouwenhandel. De SRTV wil een bijdrage leveren aan de strijd tegen de groeiende handel in vrouwen en de daaruit voortvloeiende gedwongen prostitutie.

Sterke vrouwen in de Schrift. Over Maria Magdalena en andere bijbelse vrouwen.

Visie van gelovigen. Kritisch katholieke website.