Lies Wesseling is op de Opzij leerstoel benoemd tot bijzonder hoogleraar Gender, Cultural Memory and Diversity aan de universiteit van Maastricht. Op 12 september houdt zij haar oratie Verwantschap weven : vertelpraktijken en culturele herinnering in transnationale adoptie. De rede wordt voorafgegaan door een internationaal symposium The Personal is Geopolitical: Story-telling and Familial Belonging in a Globalizing World (zie de agenda).