Liederen van Hadewijch

De liederen van Hadewijch. Historische Uitgeverij, 2009. gebonden, 456 blz. + 4 cd’s voor € 49,95

Meer dan 600 jaar geleden was Hadewijch de eerste vrouw in Europa die het waagde de mystieke minne uit te zingen in pure liefdespoëzie. Ze bezingt liefde en
wanhoop, ellendige verlatenheid en het verlangen naar vereniging. Haar passie is voor lezer en luisteraar fysiek voelbaar. Met 4 cd’s, waarop alle liederen gezongen en gesproken, in de taal van Hadewijch te beluisteren zijn.

De uitgave van de LIEDEREN is vervaardigd naar het oudste ons bekende handschrift. Frank Willaert & Veerle Fraeters hebben de oorspronkelijke tekst exact weergegeven en vertaald. Door hun inleiding, en dankzij hun spiritueel en inlevend commentaar zijn de wereld en de passies van Hadewijch direct toegankelijk voor hedendaagse lezers en luisteraars. Louis Grijp heeft melodieën gereconstrueerd, waarop Hadewijch haar mystieke minneliederen heeft gedicht. De hervonden melodieën zijn in het boek weergegeven. zie: historische uitgeverij

Archieven

%d bloggers liken dit: