Feministische theologie passé?!

Is feminisme en ook feministiche theologie een gepasseerd station in de wereld van vandaag waarin het normaal is dat vrouwen doorleren en carrière maken? Is het een achterhaalde hobby van mannenhaters die geen respect hebben voor traditionele waarden? En wat zou het met duurzame economie te maken kunnen hebben? Of met de vraag

Hoe moet je leven in een maatschappij waarin er, in de woorden van Margaret Thatcher, geen alternatief is?

 

In zo’n maatschappij, zegt Anneleen Decoene, heb ik feministische theologie broodnodig. Ik vind in feministische theologie de moed om te leren leven voorbij de onverschilligheid, ik vind er de kracht om niet toe te geven aan de moedeloosheid. Ik pleit voor een feministisch perspectief dat bevrijding niet definieert als gelijkheid verwerven met de heersende klasse, maar dat het maatschappelijke kader waarin mannen en vrouwen zich bewegen in vraag durft te stellen.

Anneleen Decoene

studeerde sociologie en theologie. Ze voltooide onlangs een doctoraatsonderzoek op het knooppunt van feminisme, antiracisme en religie.

Anneleen werkt bij Motief in Antwerpen. (De volgende informatie is overgenomen van de website van Motief.) Motief ontwikkelt en organiseert vorming(sproducten) op het snijpunt van geloof / levensbeschouwing en samenleving. Anneleen verricht er onderzoek omtrent deelthema’s die tot het Motief-specialisme behoren, met als doel hierrond vormingsprojecten op te zetten, educatief materiaal en publicaties uit te werken en de visieontwikkeling binnen Motief te blijven voeden. In het Tijdschrift voor Welzijnswerk verscheen in mei 2013 een artikel over haar onderzoek: “Buren zoals we ze (niet) kennen. Armoedeonderzoek van vzw Motief zoomt in op moslims en niet-moslims onderaan de maatschappelijke ladder.”

Meer info

Motief
Publicaties
Zie ook de achtergrondinfo