Least Coin / Martina Heinrichs

Genootschap van de kleinste munt / Martina Heinrichs

De Fellowship of the Least Coin is een wereldwijde gebeds- en collectebeweging. Each time a woman prays…

she sets aside the least coin of her local currency as a symbol of the prayer. In navolging van de weduwe uit Lucas 21 die haar kleinste munt geeft, kan iedere vrouw (en man) overal ter wereld een bijdrage leveren.

De beweging is 60 jaar geleden door een Filipijnse vrouw gesticht en vervolgens wereldwijd gegroeid. Met het ingezamelde geld worden jaarlijks zo’n 40 vrouwenprojecten in alle werelddelen ondersteund: van een watermolen in een Afrikaans dorp tot een Aziatisch feministisch theologisch tijdschrift, van een kinderspeelplaats in arme stadswijken op de Caraïbische eilanden tot een interreligieuze vrouwenconferentie op de Balkan; en ook studiebeurzen voor jonge theologes in opleiding.

Martina Heinrichs is Europa vertegenwoordigster in het Internationale FLC Comité.

www.flc.net.ph
heinrichsmartina@hotmail.com

Archieven