Lancering Nieuwheilig

Wat is voor jou heilig? In een seculiere samenleving is het vinden van een antwoord op deze vraag nog best moeilijk. Vanuit dat vertrekpunt is Nieuwheilig.nu ontstaan: een beweging die het christelijk geloof weer relevant wil maken voor de huidige samenleving. 

Daarbij wil Nieuwheilig niet kijken naar het verleden, maar kijken naar de toekomst. Een rechtvaardige toekomst. Geen dogma’s maar daden. Zelf schrijven ze daarover op hun website: “Wij houden op kritische en open wijze de gemeenschap scherp. We zijn een onafhankelijk christelijk platform, op zoek naar alledaagse heiligheid in de 21e eeuw. We focussen op thema’s als lichamelijkheid, diversiteit, racisme en sociale rechtvaardigheid.”

“Niemand wordt in het geloof buitengesloten. Niet op basis van sekse, ras, afkomst, seksuele oriëntatie of geaardheid of anderszins. Op weg naar een eerlijke samenleving. De apostel Paulus liet het in zijn brief aan de Galaten al zien: ‘Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen…’ want eenieder is één in Jezus.’”

Je kunt nu een kijkje nemen op de website van Nieuwheilig.nu. En wees ook welkom bij de lancering op 22 januari 2018, #hoezoheilig !

Archieven

%d bloggers liken dit: