Het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie is een organisatie van professionals en aspirant-proffesionals die in hun werk expertise rondom gender en religie (willen) inzetten.

Doelstellingen zijn…

– elkaar ondersteunen en stimuleren bij werk op gebied van onderzoek, reflectie en onderwijs en andere functies waarbij expertise op het gebied van gender en religie gewenst is;
– onze expertise inzetten voor bijdragen aan debatten over gender en religie in de maatschappij, wetenschap en religieuze organisaties.

Voor wie is het IWFT?
– voor wetenschappers op het gebied van gender en religie, dus niet alleen theologen en godsdienstwetenschappers, maar bijvoorbeeld ook historici, sociologen enzovoorts;
– voor docenten op het gebied van gender en religie;
– voor HBO- en WO‐studenten op dit terrein;
– voor mensen werkzaam op kerkelijk, religieus en/of maatschappelijk terrein voor wie het Expertisenetwerk Gender en Religie van belang is.

www.iwft.nl
info@iwft.nl