IWFT en Vrouwensynode samen om tafel

“De Vrouwensynode, wat doet die nu precies?” en, “Het IWFT, waar bestaat hun werk uit?” Deze vragen bleken te leven binnen het bestuur van zowel de Oecumenische Vrouwensynode als ook het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie. Dit resulteerde in een initiatief tot kennismaking in de vorm van een gemeenschappelijk overleg. Tijdens deze vergadering, waarin beide besturen grotendeels vertegenwoordigd waren, werd kennis gemaakt, nieuws uitgewisseld en werden wederzijdse toekomstplannen besproken. Van beide kanten werd de ontmoeting als verbindend en inspirerend ervaren, waardoor in de toekomst wordt beoogd van tijd tot tijd met elkaar om tafel te gaan zitten. Hiermee hopen we elkaar waar mogelijk te ondersteunen om nog beter bij te kunnen dragen aan de vrouw & geloof beweging.

Archieven