Hoe staat het er, na 10 jaar PKN, voor in de kerk met de positie van de vrouw en vrouwelijke predikanten? Een interessante vraag, waarover Karin van den Broeke, Anne-Claire Mulder en Jasja Nottelman afgelopen december door Volzin geïnterviewd werden. Dat er een balans opgemaakt wordt van de positie van de vrouw in de PKN kunnen we vanuit de Vrouwensynode alleen maar toejuichen – dat geldt echter niet voor de teksten die bij de foto’s in het artikel geplaatst zijn.

Deze zijn niet door de interviewster bedacht, en de geïnterviewden waren hier niet erg over te spreken. Het uit het verband rukken van wat er in het artikel gezegd wordt, was kennelijk gereserveerd voor de eindredacteur. Deze presteerde het bijvoorbeeld om het te laten lijken alsof Jasja beweert dat vrouwen zich niet met geldzaken mogen bemoeien. Om de context van dit citaat en het volledige interview te lezen, kun je hier klikken.
Het artikel verscheen in Volzin, decembernummer 2014, op pg. 20-23.
© Foto: PThU/Brian Elings, uit het artikel in Volzin.