Naar aanleiding van de start van Internationale Vrouwenweek en de synodemiddag op 8 maart a.s. werd bestuurslid Emsi Hansen geïnterviewd door Maxine Hernix van de online community Geloven in Nederland. Dat een dag als 8 maart nog steeds hard nodig is, werd duidelijk: “Juist doordat we denken dat het allemaal wel goed is met emancipatie en dat feminisme een afgelopen zaak is, zien we niet in dat er nog steeds grote ongelijkheid is.'”

Gelijkheid van gender binnen religie en kerk is geen afgelopen zaak, betoogde Emsi: “Dit is een thema dat al eeuwen speelt, maar het is nog niet klaar! Er is nog te veel ongelijkheid, er zijn nog te veel scheve verhoudingen. Zolang dat het geval is, ga ik niet rustig blijven toekijken en denken dat feminisme of feministische theologie iets is dat in de jaren ’60 thuishoort. Niets is minder waar: dit is een actueel probleem dat misschien nog wel ingewikkelder wordt doordat het idee bestaat dat “het allemaal toch goed is zo.” We zijn er nog niet, en als we blijven denken dat het allemaal goed is zoals het is, komen we er niet!” 

Voor iedereen die interesse heeft in vrouw, geloof en maatschappij organiseert de Oecumenische Vrouwensynode de synodemiddag op 8 maart. “We willen het met de deelnemers gaan hebben over de core business van de Vrouwensynode: wat doen we eigenlijk, en waarom? Wat betekent feminisme of feministische theologie voor ons, vandaag de dag? We hebben geprobeerd een qua leeftijd zo breed mogelijke doelgroep aan te spreken en ik hoop dan ook op een gemêleerd publiek. In de verschillende generaties spelen volgens mij verschillende vragen en zijn verschillende dingen belangrijk. Tijdens deze middag willen we ons richten op het achterhalen en verbinden van die verschillen, want uiteindelijk willen we allemaal hetzelfde: gelijkheid! Dat gaan we doen in een gespreksronde, maar er is ook een theatervoorstelling waarbij Aletta Jacobs op bezoek komt, een lekkere high tea en een viering waarin de vrouwenschola van het Vocaal Theologen Ensemble liederen van Hildegard van Bingen zal laten horen. Kortom: een gevarieerd en – als het aan ons ligt – inspirerend programma!”

Klik hier om je op te geven voor de synodemiddag.

Klik hier voor het volledige interview op de website van Geloven in Nederland.