Met haar rede, “Gewoon goddelijk – theosis als oecumenisch zoekontwerp voor een inclusief denken over verlossing,” aanvaardde prof. dr. Heleen Zorgdrager op 30 oktober j.l. haar ambt als persoonlijk hoogleraar voor de leerstoel Systematische Theologie met bijzonder aandacht voor genderstudies. De middag trok veel bezoekers en ook in de media werd er veel aandacht aan besteed, met name aan de stelling dat sekseverandering ook in de doopakte van de PKN doorgevoerd moet kunnen worden. U kunt de rede hier downloaden.