In Memoriam: Hebe Kohlbrugge

Hebe Kohlbrugge (1914-2016) was een formidabele vrouw met een persoonlijkheid die je zelden ontmoet. Zij overleed op 13 december 2016 op de leeftijd van 102 jaar. 

Hebe Charlotte Kohlbrugge is in Nederland vooral als verzetsstrijdster bekend. Dat klopt: de oorlogsjaren, het verzet tegen de leugen van het nationaal-socialisme en het kamp Ravensbrück hebben haar leven getekend. Op wonderbaarlijke wijze, dankzij communistische Tsjechische vriendinnen die zich om haar bekommerden, heeft ze het kamp overleefd. Haar positieve levensinstelling die ze tot het laatst heeft behouden, haar fitheid van geest en haar geloof in de God van Israël en Jezus kunnen niet los worden gezien van die bittere periode van de oorlog. 
Klik hier om het hele In Memoriam op de website van Oecumene te lezen. 

Ook in Trouw verscheen bij haar overlijden een mooi interview van twee jaar eerder: “Ik verzet mij tegen veel, vaak terecht” (klik hier voor het hele interview).

Tot slot kun je op YouTube twee minuten wijsheid van theologe en verzetsheld Hebe Kohlbrugge bekijken – dat haar gedachtenis tot inspiratie mag zijn. 

 

Archieven