Op 16 februari 2018 overleed Corrie Vollenhove – Op ’t Land, zij schreef spirituele gedichten die in feministisch-theologische kringen veel gelezen werden en worden. In een interview met Sieth Delhaas zei Corrie: “Ik zou in het interview Godelieve kunnen zijn, waarin ik een mens ben, die staat voor het samengaan van mensen met God.”  

De rouwkaart van Corrie is hier te bekijken, en hier kun je een bijdrage van Sieth Delhaas aan het liturgieboekje van de uitvaart lezen: “Godelieve die stem wordt van het nog niet volwassen zoeken naar de eenheid van God en mensen. De eenheid van lichaam, ziel en geest en het vloeiend en doorstromend contact met de geest van het prana of qi – spirituele energie – of hoe je dat ook noemen wilt.”

Dat Corrie’s nagedachtenis velen tot zegen mag zijn.