De Open Brief aan het Nederlands Bijbelgenootschap over de Godsnaam in de herziene Nieuwe Bijbelvertaling, ondertekend door ESWTR en OVS, leidde tot een gesprek met het NBG. Een kort verslag van dit gesprek vind je hieronder.

In dat gesprek werd duidelijk dat we het eens zijn als het gaat om het verband tussen religieuze teksten en sociale verhoudingen allemaal zien. Meer in het bijzonder het verband tussen een sterk masculien godsbeeld in de bronteksten van de Bijbel, en (rechtvaardiging van) een onderdrukte positie van meisjes en vrouwen in kerk en maatschappij. We delen ook de wens om aandacht te geven aan de problematische kanten van de Bijbel (rond gender, maar ook andere onderwerpen die moeilijk te rijmen zijn met ons huidige mens-en godsbeeld).
OVS en ESWTR stellen voor om een pilot-vertaling van 1-2 bijbelboeken of enkele hoofdstukken te maken, met consequent gender-inclusief taalgebruik (vgl. Bibel in Gerechter Sprache). Het NBG is graag bereid de mogelijkheden hiervoor te verkennen en opties voor te leggen hoe we hier gezamenlijk over verder kunnen spreken.

Vanuit alle organisaties leeft de wens om materiaal te ontwikkelen waarmee kerken en individuele bijbellezers zich in de (masculiene) achtergronden van de Bijbel en in gendersensitief bijbellezen kunnen verdiepen. Het NBG kan een divers palet aan middelen inzetten (blogs, podcasts, bijbelstudies, etc.). Ook dit kan in de nabije toekomst verder verkend worden.