Workshop en presentatie – Hilda Koster

Workshop In de voetstappen van Sara en Ruth (zaterdagmiddag)

Bijbelverhalen over vrouwen die vreemdeling zijn in een ver land

In het licht van onze vluchtelingencrisis kijken we in deze workshop naar bijbelse verhalen over vrouwen die vluchteling zijn. Hun verhalen zijn verhalen van grote kwetsbaarheid en onrecht, maar ook van moed, vertrouwen, liefde en wil om te overleven. Net als in onze tijd waren bijbelse vrouwen vaak extra kwetsbaar wanneer ze hun land of familie achter zich moesten laten. Zelfs wanneer ze met hun eigen echtgenoot reisden waren ze lang niet altijd veilig. Denk bijvoorbeeld aan Abraham die Sara’s seksuele diensten aanbied aan vreemde heersers om zo zijn eigen veiligheid te garanderen. Maar er is ook het verhaal van Ruth die op slimme wijze weet te overleven in een vreemd land en die met veel moed een nieuwe gemeenschap weet te creëren. Wat kunnen wij leren van deze verhalen over vrouwen? Zijn er situaties in ons eigen leven waarin we ons vreemdeling voelden? Waren er situaties waarin anderen onze grenzen niet respecteerden? Hoe hebben wij een thuis weten te scheppen voor onszelf en anderen? En wie waren de vrouwen die ons daarbij voorgingen? Hoe hebben onze persoonlijke ervaringen, samen met de verhalen van bijbelse vrouwen, ons geholpen gastvrijheid te verlenen aan de vreemdeling in ons zelf en in onze nabijheid?

Presentatie Een diepe Solidariteit: Klimaatsverandering, Vrouwen en Gerechtigheid (zaterdagavond)

In de zomer van 2015 verraste Paus Franciscus de wereld met zijn encycliek Laudato Si’ – De Zorg voor ons Gemeenschappelijk Huis. In deze profetische encycliek roept de Paus op tot eerbied voor de aarde en de armen. De Paus stelt vooral dat de verandering van het klimaat door het gebruik van fossiele brandstoffen niet alleen het milieu schaadt maar ook een kwestie is van gerechtigheid: het deel van de wereldbevolking dat het minst heeft bijgedragen aan het probleem — arme mensen in het zuiden en toekomstige generaties — wordt het meest getroffen door de effecten van een opwarmende aarde. Helaas gaat Laudato Si’ niet in op de wijze waarop klimaatsverandering juist (arme) vrouwen treft — een verband dat in vele studies, met name van de Verenigde Naties en de Wereld Gezondheids Organisatie, is aangetoond.

In reactie op deze en andere tekortkomingen in Laudato Si’ heeft Hilda een groep van toonaangevende feministische, womanistische en Latina theologen (waaronder Sallie McFague en Ivone Gebara) gevraagd theologisch te reflecteren op wat klimaatsverandering en gerechtigheid betekent voor vrouwen in hun deel van de wereld. In haar lezing zal ze vertellen over dit project en over haar boek Planetary Solidarity: Global Women’s Voices on Christian Doctrine and Climate Justice (Fortress Press, 2017).

Hilda Koster

Dr. Hilda P. Koster is Universitair Hoofd Docent aan Concordia College in Minnesota (USA). Hilda heeft theologie gestudeerd aan de Rijks Universiteit van Groningen en is gepromoveerd aan de Universiteit van Chicago (USA). Na haar doctoraal studies en voorafgaand aan haar promotie, heeft ze haar kerkelijke opleiding gedaan in Groningen en heeft ze een master opleiding in theologie gevolgd aan Princeton Theological Seminary in Princeton, NJ (USA). Dr. Koster’s wetenschappelijke onderzoek houdt zich bezig met feminisme, theologie en klimaatsverandering. Ze heeft onlangs een boek geredigeerd waarin vrouwelijke theologen uit verschillende landen en verschillende sociaal-economische achtergronden reflecteren op gerechtigheid voor vrouwen in een tijd van klimaatsverandering. Doordat ze zelf veelvuldig heen en weer gaat tussen twee culturen weet Hilda wat het betekent om vreemdeling te zijn. Ze gebruikt deze ervaring om te reflecteren op de ervaring van de vele vrouwen, mannen en kinderen die ontheemd zijn geraakt door geweld, onderdrukking, klimaatsverandering en hongersnood. Dr. Koster is getrouwd met Jan Hendrik Pranger (ook theoloog) en heeft een dertienjarige dochter, Emma Rachel Pranger.