Op 25 november wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Ook geweld tegen vrouwen op de werkvloer komt overal ter wereld voor. 
Programma

– Kitty Jong, vicevoorzitter FNV, opent de bijeenkomst met een korte toespraak over geweld en intimidatie op de werkvloer en de ambities van de FNV.
– Documentaire ‘The day the voices raised’ over seksuele intimidatie in kledingfabrieken rondom Jakarta en hoe de vrouwen daar tegen in actie komen. De film is gemaakt door een Indonesische textielarbeidster.
– Frans Dekker, werkzaam bij Mondiaal FNV, vertelt over de wereldwijde strijd tegen gender based violence en wat de internationale vakbeweging doet om geweld tegen vrouwen aan te pakken.
-Catelene Passchier, vicevoorzitter van de ILO, zal iets vertellen over de noodzaak van een ILO-verdrag over geweld en intimidatie op het werk.
-Panelgesprek met leden van de 2e Kamer en vrouwenorganisaties over wat er nodig is om geweld en intimidatie tegen vrouwen tegen te gaan en hoe er voor te zorgen dat Nederland een IILO verdrag zal ratificeren.
-Gelegenheid om vragen te stellen en er wordt besproken op welke manier vrouwen in actie kunnen komen.

De toegang is gratis, inclusief consumpties.

Klik hier voor meer informatie.