Een open huis voor mensen en organisaties en voor speciale en kwetsbare doelgroepen, om zich te bezinnen, bezield te raken en in beweging te komen. De sfeer van rust en verstilling, …

het kloosterritme en de vieringen bieden een inspirerende omgeving.

De dominicaanse communiteit bewoont het huis. Zij leven vanuit het verhaal van Jezus. Zij vertellen dit in de huidige samenleving verder, zoekend naar echtheid, vrij en kritisch in de geest van de stichter van de orde.

De medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Dominicanenklooster organiseren en verzorgen de activiteiten in het klooster, zoals retraites, programma’s en concerten, vanuit het dominicaans gedachtengoed.

www.kloosterhuissen.nl
info@kloosterhuissen.nl