Bakker, H. en H.Felten De mantel der liefde. Quickscan naar huiselijk geweld in orthodox-protestantse gezinnen.  Movisie, 2012 64p. €0,00

Movisie kwam in het nieuws met hun quickscan met betrekking tot seksueel en huiselijk geweld in orthodox protestantse kringen. Zij willen hiermee een bijdrage leveren aan preventie en aanpak van huiselijk geweld in die groeperingen. Onderzoekers van Movisie spraken met hulpverleners. Daaruit bleek dat binnen orthodox protestantse kringen veel moeite bestaat om huiselijk geweld te melden. slachtoffers zijn bang voor uitsluiting uit de groep. Daarom kan huiselijk geweld lang doorgaan.

De onderzoekers pleiten voor meer samenwerking tussen christelijke en seculiere hulpverlening. Wanneer wordt aangeklopt bij de laatste spreken die hulpverleners dikwijls niet de taal van mensen uit de orthodox protestantse hoek, waardoor ze afhaken. Wel wordt veel verwacht van de mogelijkheden binnen de groeperingen zelf, mits men kennis over het onderwerp wil vergaren, om vroegtijdig te kunnen signaleren.

Zie ook het persbericht ‘Signalering huiselijk geweld in orthodox-protestantse kring kan beter’

gratis dowmloaden via movisie.nl of bestellen via: 030-7892112 (van 09.00 tot 13.00 uur).