Huiselijk geweld. Handreiking voor het pastoraat. uitgegeven door de Protestantse Kerk in Nederland. red. Esther van der Panne. M.m.v.  leden van de Provinciale Werkgroep Godsdienst en Seksueel Geweld Zuid-Holland. De brochure is te bestellen bij het Landelijk Protestants Dienstencentrum, tel.030-8801337, e-mail: bestellingen@pkn.nl en kost € 4,50.

Huiselijk geweld is geweld binnen gezinnen, relaties, families en de kleine kring van bekenden en vertrouwelingen, inclusief seksueel geweld. De brochure beschrijft hoe slachtoffers van dit nabije geweld langzaam maar zeker worden ingesponnen in een web. Dat maakt het vaak later moeilijk om zicht te krijgen op hoe het kon gebeuren. Kennis deze mechanismen is noodzakelijk voor wie hier goed mee om wil gaan. Van de buitenkant gezien lijken de verhalen vaak onwerkelijk of ongelofelijk, maar er zijn veel mensen, vaak in onze directe omgeving, die er mee te maken hebben.

De brochure biedt tevens persoonlijke verhalen en cijfermateriaal en beantwoordt de vraag wat omstanders en de kerkelijke gemeente kunnen doen. Ook vragen van geloof, bijvoorbeeld over vergeving en verlossing, bidden, wie is God en waar was God, komen aan de orde.