hoofdlezing: lastige vragen

Anneleen Decoene - foto Trees van Montfoort

Anneleen Decoene – foto Trees van Montfoort

Lezing: Anneleen Decoene
Verslag: Joanne Seldenrath
Tekst van de lezing
Zie ook de aankondiging

Hoofdlezing: lastige vragen
Om te geloven in duurzame economie moet je goed gek zijn, zegt Anneleen Decoene. Zij geeft de hoofdlezing; in haar workshop wordt daarover nagepraat. Ze ontmaskert de manieren waarop het liberalisme feminisme neutraliseert. Het heet dat het doel van feminisme is bereikt…

De gelijkheid van vrouwen is geïnstitutionaliseerd en bij wet geregeld. Feminisme is dus iets van vroeger, of iets dat (nog) nodig is in verre landen. Ook wordt feminisme gedefinieerd als individuele bevrijding. Succesvolle alleenstaande vrouwen bewijzen dat alles mogelijk is.
Maar dit neoliberale denken kijkt niet naar machtsverschillen en geeft geen verklaring voor de complexiteit van de samenleving. De crisis treft vrouwen harder. Juist de sectoren waar vrouwen werken, moeten inleveren. Vrouwelijke vrijwilligers vullen de gaten op en tegelijk zijn vrouwen meer afhankelijk van de voorzieningen waarop bezuinigd wordt.

 

‘Ik heb nood aan feminisme dat kritische vragen durft te stellen’, zegt Anneleen Decoene.

feministisch perspectief - foto Rina Homan

foto Rina Homan

Ze pleit voor een radicaal herdenken van de samenleving. Een samenleving waar niet het recht van de sterkste zegeviert en waar bestaande machtsverhoudingen niet aanvaard worden. Het persoonlijke is nog steeds politiek, zegt ze. We moeten op zoek naar structurele oorzaken en uitwegen, leren te politiseren – kleinschalige initiatieven politiek vertalen.
Het gaat om een solidariteit die niet misbruikt wordt, om allianties tussen feminisme, antiracisme en ecologie, om gezamenlijke actie, ook vanuit de universiteit. Als christelijke middenklasse vrouwen dienen we ons te oefenen in het kruispunt-perspectief: we zijn niet alleen slachtoffer van bestaande verhoudingen maar ook medeplichtig. Steeds nemen we een andere positie in, of meer dan een positie. Verzet is mogelijk door lastige vragen te stellen over leiderschap en over verzwegen thema’s. Anneleen daagt christelijke vrouwen uit om hun macht te gebruiken. Immers God is verbonden met armen, met de mensen die wegtrekken uit de onderdrukking.
Neoliberalisme is niet onvermijdelijk. Vragen voor haar workshop zijn: hoe bewonen we onze samenleving, hoe vormen we gemeenschap, welke afgoden ontmaskeren we, wie of wat is heilig voor ons – hoe worden we een waarlijk vrije vrouw?

 

Aandachtig luisterend - foto Noortje Luning

Aandachtig luisterend – foto Noortje Luning

Archieven

%d bloggers liken dit: