Het bestaansrecht van een vrouwenvereniging anno 2018

Op de Inspiratiedag van Vrouwen van Nu Drenthe sprak Carla Wijers, directeur landelijk bureau Vrouwen van Nu. Een inspirerende toespraak over het belang van vrouwenverenigingen, ook (of: juist) anno 2018: “Als directeur van Vrouwen van Nu krijg ik nogal eens de vraag of het nog wel nodig is, zo’n vrouwenvereniging. Het feminisme is toch achterhaald, vrouwen en mannen hebben in de 21e eeuw toch gelijke rechten en dezelfde kansen…”

“Mijn dochter leeft qua wet-  en regelgeving in een andere leefomgeving dan die van mij als jonge buitenshuis werkende moeder. De meeste formele barrières zijn er niet meer. Zoals een vriendelijke manager onlangs nog tegen me zei: “Vrouwen krijgen bij ons gelijke kansen als mannen. Het glazen plafond hebben wij niet meer. Maar we kiezen wel de beste.” Komt die opmerking u bekend voor?

En daar zit ‘m nou de kneep.

In de beoordeling van wie de beste is, spelen onbewuste aannames en stereotiepe beelden van vrouwen en mannen een grote rol. Die aannames en beelden worden gevormd door heersende ideeën, opvattingen, normen en waarden, verwachtingen uit de omgeving.”

Klik hier om de hele toespraak te lezen, en hier voor een mooi filmpje over Vrouwen van Nu.

Archieven

%d bloggers liken dit: