Anne-Claire Mulder en Arine Benschop hebben namens de Vrouwensynode en het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie een ingezonden brief gemaakt voor het Reformatorisch Dagblad. Het blad schreef naar aanleiding van het overlijden van Luise Schottroff: ‘Schottroff … werkte mee aan de Bijbeluitgave ”Bibel in gerechter Sprache” … Daarin zijn bevindingen uit de feministische theologie en de bevrijdingstheologie verwerkt. … De verbondsnaam HEERE (Herr) werd vervangen door „de Eeuwige” („die Ewige”).’

Met deze stelling in het Reformatorisch Dagblad wordt ten onrechte de indruk gewekt dat HEERE de letterlijke vertaling van de verbondsnaam uit het Hebreeuws is. De God van het verbond openbaart zich echter niet als HEERE aan Mozes maar als JHWH. Een ‘juiste’ vertaling van deze vier letters is niet beschikbaar. De keuze voor HEERE is een historische keuze, die een uitsluitend mannelijk beeld van God oproept. Niet voor niets is er vanuit de oecumenische vrouwenbeweging met de leuze ‘De Heer, dat kan niet meer’ protest aangetekend toen de Nieuwe Bijbelvertaling opnieuw voor HEER koos.
Hier is het artikel uit het Reformatorisch Dagblad te vinden.