Bij Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwensgeschiedenis, staat de tweede helft 2014 in het teken van geweld tegen vrouwen. De laatste tijd staan de kranten er vol mee: Vrouwen en meisjes zijn wereldwijd onevenredig vaak de dupe van seksueel en huiselijk geweld en ook mensenhandel. Dit blijkt uit vele verschillende soorten representatieve nationale en internationale onderzoeken. Opvallend is dat hierdoor de oude discussie weer oplaait over betrouwbaarheid van onderzoek. Is het echt wel zo erg? Alle reden voor Atria om zich als kennisinstituut hierover te buigen en helderheid in de discussie te brengen.