Geslaagde Vrouwensynode

panoramafoto kerkruimte

Op 8 maart kwamen in de Thomaskerk in Amsterdam ruim 140 jongere en oudere vrouwen uit de breedte van de kerken samen rondom het thema “Vrouwen Houden Huis – over geloven in duurzame economie”. Een dag met inspirerende verhalen, voorbeelden uit de praktijk, film, muziek, gelegenheid om te netwerken en een heerlijke lunch. Lees het uitgebreide verslag met filmpjes van de Talks!

Tekst uitgesproken door Rosaliene Israël in de slotviering:

27 jaar Vrouwensynode van 1987 tot nu

We zijn van ver gekomen
en er is heel veel gebeurd.
Maar we zijn er nog niet:
dezelfde thema’s keren terug
en de werkelijkheid is weerbarstiger dan gedacht.

Dit roept het beeld op van een labyrint.
Met een weg naar binnen en vanaf het midden weer de lange weg naar buiten

In het midden ligt de vraag:
– soms zijn we er dichtbij,
dan staat deze weer verder van ons af-
‘Feminisme, feministische-theologie
waarom, waartoe?’

Met deze vraag zijn wij,
vrouwen van verschillende generaties,
met uiteenlopende achtergronden
samen onderweg.

En dat willen we blijven doen
met onze voeten op de aarde,
een partijdige kijk op de werkelijkheid
en met blijvend een kritisch visioen voor ogen
van respect en solidariteit voor iedereen.

Voor wie zich dan nog afvraagt
‘Feminisme, waarom?’
Nou, daarom:
om de blinde vlekken
te ont-dekken,
bij mijzelf, bij onszelf en
in de wereld om ons heen.

 

Thema: Vrouwen houden huis, geloven in duurzame economie

Aanleiding

Vrouwen in de kerk. Het is nog altijd geen vanzelfsprekende combinatie. Er zijn weinig vrouwen op leidinggevende posities in de verschillende kerken in Nederland. Vrouwelijke theologiestudenten van de PKN worden tot op de dag van vandaag door sommigen van hun mannelijke medestudenten geweigerd aan het avondmaal tijdens de opleiding tot predikant. Vrouwen in de Rooms Katholieke kerk zullen in de toekomst door geldgebrek (alleen priesters worden dan nog betaald) geen pastoraal werker meer kunnen worden. Maar is er in deze tijd nog wel behoefte onder vrouwen in de kerk om te praten over feministische theologie? Loopt de jonge generatie tegen dezelfde problemen aan als degenen die hier al vanaf de jaren ’70 mee bezig zijn? Hoe zien vrouwen hun positie in de maatschappij en in de kerk?

De Oecumenische Vrouwensynode bestaat al sinds de jaren ’80 als platform voor vrouwen en geloof, maar is relatief onbekend bij de jonge generatie. Inger van Nes (27): “Eerlijk gezegd had ik er nog nooit van gehoord. En dat is best gek, als iemand die theologie heeft gestudeerd en de kerkelijke kaart van Nederland goed kent. Maar toen ik werd benaderd om de mee te denken met de organisatie van de Vrouwensynode was ik meteen enthousiast. Hier spreken gelovige vrouwen zich uit over economie en duurzaamheid. Thema’s die alle generaties vrouwen met elkaar verbinden.”

‘Vrouwen houden huis – over geloven in een duurzame economie’, is het thema voor 2014. De Synode vindt plaats op internationale vrouwendag in de Thomaskerk van Amsterdam. Deze plek leek Jasja Nottelman, voorzitter van de Oecumenische Vrouwensynode, perfect: “Het gaat over geloven in duurzame economie. De Thomaskerk heeft aan de ene kant zicht op de kantoren van de Zuidas – het financiële centrum van ons land – en aan de andere kant een woonwijk waar veel mensen moeite hebben om de touwtjes aan elkaar te knopen. Op 8 maart kijken wij naar de rol van vrouwen in dit spanningsveld.”

Achtergrond

Vroeger betekende het woord economie ‘goed beheer van een huishouding’. Pas later werd dat staatshuishouding. Economie werd de term voor een steeds ondoorzichtiger financieel bouwwerk dat eigen wetten lijkt te hebben. De betekenis van economie als goed beheer van de (wereld)huishouding die zorgt voor allen die ertoe behoren en schaarse goederen eerlijk verdeelt, verdween.

Maar er is een kentering: gewone mensen emanciperen zich, stellen kritische vragen bij het geloof in economie en laten zien dat je ook in andere vormen van economie kunt geloven. Bijzonder aan de vrouwensynode is het genderperspectief: vanuit onze ervaring en positie als vrouwen zullen we flink huishouden en bouwen aan geloven en/in duurzame economie.

Mogelijk gemaakt

De Synodedag werd mede mogelijk gemaakt door het Catharina Halkesfonds

Archieven