Gender en apostoliciteit


Afbeelding: Apostel Junia (r) | bron Wikipedia | CC NC SA

Tijdens de plenaire Raad van Kerken op 11 juni j.l. was het thema ‘gender en apostoliciteit’. Met het citaat “Je dreigt de solidariteit met je broeders uit de oecumene te verliezen of je raakt je solidariteit kwijt met de helft van de wereldbevolking.” werd duidelijk dat binnen de Raad nog niet alle neuzen dezelfde kant op staan. In de bespreking probeerden verschillende mensen een brug te slaan tussen de standpunten. Zie het verslag op de website van de Raad van Kerken in Nederland.

Archieven

%d bloggers liken dit: