Trees Versteegen Geleefde Genade. Een bijdrage aan de theologie van genade vanuit ervaringen van katholieke vrouwen. Narratio, 2013 ISBN 9789052639345  314 p. € 27.50

In de afgelopen halve eeuw is de katholieke genadetheologie sterk veranderd. ‘Genade’ veranderde van een bovenwereldlijk begrip naar een te ervaren werkelijkheid. De ervaringen van vrouwen ontbreken echter in die theologie. De studie ‘Geleefde genade’ onderzoekt allereerst de belangrijkste aspecten van de genadetheologie. Daarna worden de genade-ervaringen van katholieke vrouwen onderzocht. Deze worden ter sprake gebracht vanuit het dagelijks leven. Dit laat het leven van deze vrouwen concreet zien. Het blijkt dat de vrouwen in deze studie andere accenten leggen dan de moderne academische theologie. Er ligt meer nadruk op het eigen handelen, er is meer aandacht voor het individu, genade wordt ervaren in de vertrouwde omgeving. De vrouwen in deze studie ervaren door genade het vermogen om met dagelijkse situaties om te gaan. Met deze studie wil de auteur een theologische bijdrage leveren aan een moderne genadetheologie vanuit de genade-ervaringen van vrouwen.