Geen betaalde banen meer voor vrouwen in aartsbisdom Utrecht

In zijn nota met toekomstperspectieven voor parochies van eind november schrijft aartsbisschop Eijck dat er in het aartsbisdom Utrecht in de komende decennia alleen nog geld zal zijn om priesters te betalen. Diakens worden alleen nog onbezoldigd aangesteld. Hij concludeert verder: “Over een tiental jaren zullen er nog slechts zeer weinig en aan het eind van het volgend decennium nauwelijks nog pastoraal werk(st)ers zijn. (…) Alleen de priesters ontvangen dan nog inkomen op basis van hun pastorale arbeid. In hun werkzaamheden worden zij bijgestaan door onbezoldigde diakens en vrijwilligers.” Tenzij het priesterambt opengesteld wordt voor vrouwen, zullen er dan dus geen betaalde banen voor vrouwen meer zijn. Kortom: Liefdewerk, oud papier.

Lees ook de reactie van Margriet Gosker op de beleidsnota op de website van de Mariënburgvereniging.

Archieven