Gebedsoproep in solidariteit met vrouwen in de kerk

Vlak voor het aanstaande Pinksterfeest delen we als Oecumenische Vrouwensynode graag deze gebedsoproep. Aanleiding hiertoe is o.a. het besluit van de Christelijk Gereformeerde Kerken om vrouwen niet in het ambt toe te laten, en het synodale proces in de Rooms Katholieke Kerk. Ook vanuit theologische opleidingen klinkt van studentes steeds vaker het geluid: aan mijn toekomstige rol als predikante wordt getwijfeld. We delen deze oproep in solidariteit met alle vrouwen wiens toegang tot het ambt – op welke manier dan ook – aangevochten wordt.

Archieven