Flexibele geesten waaien verder

Op tweede Pinksterdag zette De Nieuwe Liefde de spirituele vensters open. In het afwisselende programma Flexibele geesten, georganiseerd door IKON, DSTS, De Nieuwe Liefde en Nieuwwij.nl, werden de aanwezigen uitgedaagd door de ontmoeting met andere ‘religieuze geesten’ om zich te laven aan de wijsheden uit verschillende levensbeschouwelijke tradities. Mariska Jansen schreef een uitgebreid verslag voor Nieuwwij.nl. Meegenieten via filmopnamen kan op de website van De Nieuwe Liefde. Flexibel geloven werd gepresenteerd, een boek van Manuela Kalsky en Frieda Pruim met interviews met mensen die religieuze inspiratie halen uit verschillende levensbeschouwelijke stromingen. Hoe de flexibele geesten waaien was onderwerp van de studiedag Meerstemmig geloven over multiple religious belonging (meervoudige religieuze verbondenheid) van het Dominicaans Studiecentrum op 20 september j.l..

Archieven

%d bloggers liken dit: